Som redan nämnts kan en handelsgård dels vara ett shoppingområde i anslutning till en stad, samt en gårdsbutik eller liknande som allt som oftast är belägen på landet. Oavsett vilken variant som avses så finns det en gemensam nämnare för succé här. Platsen där handelsgården är belägen. Allt handlar egentligen om hur en butik eller ett helt område är beläget då detta styr hur många besökare som samlas här och överhuvudtaget hur många förbipasserande som upptäcker att platsen finns.

För den lantliga butiken är detta förstås än viktigare. En sådan butik ligger sällan alldeles bredvid en vältrafikerad led (detta skulle förstöra känslan som förmedlas), vilket innebär att det måste skyltas mycket noga. Dessutom är det viktigt att i marknadsföringen ge en tydlig vägbeskrivning för att försäkra sig om att besökarna hittar dit. Viktigt är också att bygga upp ett positivt rykte då väldigt få skulle få för sig att ta en omväg till en plats som inte har något vidare renommé. Ju längre bort platsen ligger från bebyggelse, så att besökaren får åka långt, desto viktigare är detta. Utmaningen handlar alltså först och främst om att locka besökaren ut ur städerna.

galore