Hur kommer framtidens handelsgård att se ut? Kommer den att vara helt ekologisk och digitaliserad?

Vi har en spännande tid framför oss då både handelsgårdar och många andra saker i vår omgivning kommer att formas om – utifrån nya förutsättningar och utvecklingen runt omkring oss.

Ekologiska handelsgårdar

Det finns redan många möjligheter att köpa ekologiskt odlat, men det är framförallt på senare tid som detta har slagit igenom. Människor börjar bli mer medvetna och beredda att betala det lilla extra som ibland kan skilja ekologiska produkter från traditionellt odlade.

Att odla miljövänligt så att arter av växter och djur kan fortsätta växa och inte blir utplånade är viktigt både för vår egen hälsa och planetens. Landets kommuner har utfört rapporter för konsekvensbedömning av vårt beteende och hur vi behöver bete oss (ekologiskt tänk) – handelsgårdarna ingår i dessa rapporter.

Digitalisering

En digital strategi är fortfarande främmande för flera handelsgårdar, men på olika nivåer är det oundvikligt i framtiden. Det finns mycket forskning och redan en långt utvecklad miljöteknik för alla typer av odlingar – det handlar mest om att bygga igen det mentala gapet mellan människor i branschen och den hypersnabba digitala utvecklingen. Vertikala odlingar är redan högt utvecklade, och i framtiden är det mest troligt att de handelsgårdar som använder sig av fossila bränslen kommer att försvinna från marknaden.

Stora Enso är ett gott exempel på ett företag som bedriver miljövänlig verksamhet vid sina tre plantskolor. Man arbetar ständigt med att minska miljöpåverkan, skapa en hållbar bioekonomi och att använda förnybar energi baserad på trä och biomassa. ABB är ett annat företag som ligger i fronten och tar fram tekniska lösningar. Ett ekologiskt tankesätt i kombination med digitala och automatiserade lösningar ger en ren och hälsosam framtid.

Framtidens handelsgård har en digital strategi som vilar på ekologi och miljöteknik. Förmodligen blir det mycket svårt att bedriva handelsgård i framtiden om du inte arbetar miljövänligt fullt ut.

galore